Update 9 december 2022

Geachte mevrouw, meneer,

Mede dankzij u kunnen wij inmiddels al een jaar actief bouwen aan een sterk- en gezond groeiende financiële instelling. Hiervoor zijn wij u zeer erkentelijk.

We gaan richting het einde van het jaar. Dit is voor veel mensen de tijd om de balans op te maken en te beoordelen hoe de investeringen ervoor staan. Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en geven u hierbij antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

In het afgelopen jaar hebben wij een groot gedeelte van het fundament voor de groei in de komende jaren kunnen leggen. Het fundament is de basis en dit moet robuust en duurzaam zijn. In zowel de trading op de financiële markten als bij het opzetten van een bedrijf werken wij altijd behoedzaam vooruit. Geen opportunistische- en erg risicovolle zaken maar op een gezonde manier ambitieuze- en realistische groeidoelstellingen behalen.

De doelstellingen zijn gerealiseerd. Zo is afgelopen zomer de emissie afgerond, hebben wij twee cliëntenbestanden en een enorme database overgenomen en verwachten wij voor eind januari 2023 de overname af te ronden van een grote partij uit onze branche. In dit stadium mogen wij helaas nog geen naam noemen. Wel kunnen wij melden dat wij samen met deze partij de mogelijkheid creëren om flink internationaal door te groeien. Daarnaast is het mooi om te zien dat ons team de gewenste vorm en samenstelling krijgt en het actieve cliëntenbestand groeit.

Wat kunt u van ons verwachten in 2023.

Zoals hiervoor gemeld zal in januari de gewenste overname afgerond worden.
Vervolgens zal de prioriteit liggen op de notering van de certificaten aan een Nederlandse beurs.
Dit is een uitgebreid juridisch- en administratief proces en zal naar verwachting nog enkele maanden in beslag nemen. De notering verwachten wij daardoor in het voorjaar van 2023 te verwezenlijken. Op dat moment zijn de certificaten vrij verhandelbaar.

In de zomer van 2023 verwachten wij met de overgenomen partij de start te kunnen maken met een exponentiele internationale groei. Dit betreft weer een grote stap voorwaarts en hierover wordt u uiteraard te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.

Tevens verwachten wij medio 2023 de gecontroleerde- en definitieve jaarcijfers over het eerste boekjaar 2022 en waarschijnlijk ook al de halfjaarcijfers 2023. Op dat moment kunt u ook een bericht verwachten inzake de dividenduitkering. Dit is vastgesteld op 5 procent per jaar, ingaande vanaf de dag dat uw investering is ontvangen.

Voor dit moment vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
With kind regards,

Edgar de Haas
CEO

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?