Update 4 juli 2023

Geachte mevrouw, meneer,

Hiermee informeren wij u als certificaathouder van Trading Strategie BV over de voortgang van de ontwikkelingen binnen de firma.

Sinds de vorige update van 19 mei zijn we in de afgelopen weken weer een stuk verder gekomen in de processen die we al enge tijd geleden zijn gestart. De huidige prioriteit die we stellen voor de certificaathouders is de notering van de certificaten aan de Bondex en het uitkeren van het dividend.

Bondex:
Alle vereiste documentatie is aangeleverd en wij wachten op goedkeuring van de compliance-afdeling van Bondex. Er is een goede communicatie onderling. Bondex kan nog geen definitieve datum vaststellen waarop de stukken worden genoteerd en verhandeld kunnen worden maar de verwachting is wel dat het deze zomer in orde komt.

Feit is dat de notering van onze dochtermaatschappij Public Trading Online op 13 juli as de laatste fase ingaat. Dit betreft het claimen van de stukken door alle individuele certificaathouders. Indien dit vlot verloopt is voor eind juli die notering live.
Vervolgens zal de notering van Trading Strategie snel gerealiseerd worden. Uiteraard zijn wij afhankelijk van de snelheid van werken van Bondex en hoe vlot de certificaathouders de stukken claimen, maar dit zal binnen de doelstelling om het deze zomer af te ronden, in orde moeten komen.

Dividend:
De gebruikelijke- en eenvoudigste weg voor het uitkeren van dividend, is uitkeren zodra de certificaten zijn genoteerd. Op die manier kunnen de individuele betalingen vlot, correct en accuraat plaatsvinden en staat alles netjes geadministreerd in de jaaropgave van Bondex.

Van belang om te blijven vermelden is dat de 5% dividend per jaar vanaf de eerste dag van investeren loopt en u dus geen dividend misloopt naarmate de tijd verstrijkt.

De notering en het dividend zijn belangrijk maar als ondernemer en als investeerder mogen wij een nog groter belang hechten aan de groei van de onderneming. Zoals vanaf het begin gemeld zullen wij vooral waarde creëren door overnames van partijen waarmee we in de toekomst kunnen uitgroeien tot een grote- en gezonde financiële instelling.

Een belangrijke schakel hierin is het belang in Yelza BV. Deze partij verwacht medio juli in het gunstige geval de brokervergunning of de laatste ronde aan vragen vanuit de toezichthouder. In dat laatste geval duurt het tot in september. Yelza laat zich vanaf het begin van dit proces professioneel bijstaan.
Vervolgens worden de depotbanken aangesloten en zal volgens planning in oktober de app live gaan. Daarnaast is de vermogensbeheerder van Yelza het proces gestart om een aantal beleggingsfondsen op te zetten. Dit proces zal naar verwachting in oktober ook afgerond zijn. Yelza is ook bezig met laatste deel van de emissie. Reeds ruim 90% is geplaatst.

Trading Strategie BV zal een belang nemen van 42% in Yelza.

Als alles enigszins volgens planning verloopt hebben we met ons eigen bedrijf Trading Strategie BV binnen twee jaar een instelling met een groot marktaandeel in copytrading, een enorme database van cliënten en potentiële cliënten en vooral middels Yelza de mogelijkheid om als officiële broker, vermogensbeheerder en fondsenmanager internationaal door te breken. In november dit jaar zijn we pas twee jaar onderweg en staat er een prachtige basis om in de komende jaren elke belegger in de EU op een moderne wijze een mooie oplossing te bieden en het bedrijf op een goede manier te laten uitgroeien tot een groot succes.

Voor dit moment vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij houden u scherp op de hoogte omtrent de ontwikkelingen van de notering van de certificaten.

 

 

Met vriendelijke groet,

With kind regards,

 

Edgar de Haas
CEO

 

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?