Update 30 maart 2023

Hiermee informeren wij u als certificaathouder van Trading Strategie BV over de voortgang van de vele ontwikkelingen binnen de firma.

Na de vorige update van 4 februari zijn er in de afgelopen weken alweer flinke vorderingen gemaakt in het creëren van waarde voor de firma. Dit doen wij middels overnames en samenwerkingen met strategische partners. Graag nemen we de diverse ontwikkelingen en veel voorkomende vragen met u door.

Public Trading Online
Trading Strategie heeft een 55,55% belang genomen in deze branchegenoot en tevens is ondergetekende aangesteld als bestuurder. Public Trading Online heeft haar eigen cliëntenbestand in de labels BeursPro, OptieTips en Cryptostrategie. Naast het cliëntenbestand is het voor Trading Strategie van belang dat er middels Public Trading Online technische kennis en commerciële slagkracht wordt toegevoegd. Bovendien heeft Public Trading Online de optie om 75% belang te nemen in de nieuwe broker Yelza.

Yelza Brokers
Momenteel is Yelza in de laatste fase van de vergunningsaanvraag. Dit is een veelomvattend juridisch proces en vraagt daardoor heel veel tijd. De verwachting is dat Yelza deze zomer live gaat en dat de Yelza-app in oktober wordt gelanceerd. Middels Public Trading Online heeft Trading Strategie straks een 41% belang in Yelza. De optie wordt uitgevoerd zodra de vergunning verleend is en de emissie van Yelza is afgerond. Momenteel zit Yelza op 80% van het aantal te plaatsen certificaten. Van belang is ook hier om te vermelden dat de toezichthouder eerst akkoord moet geven voor een nieuwe UBO (uiteindelijke eigenaar). Dit zal ook wederom enige tijd vergen.
Yelza Brokers heeft een enorm potentieel binnen de gehele EU en past perfect binnen de groep van financiële instellingen en diensten die Trading Strategie wil aanbieden.

Vermogensbeheerder
Trading Strategie heeft een akkoord bereikt tot overname van een 90% belang van een Nederlandse vermogensbeheerder die al 25 jaar actief is. Met de verkopende partij is afgesproken dat wij pas de naam vermelden zodra de overname officieel is afgerond. Momenteel loopt bij de toezichthouder de aanvraag voor de toelating van een nieuwe gekwalificeerde bestuurder en tevens moet Trading Strategie worden goedgekeurd als nieuwe UBO. Dit proces zal naar verwachting deze zomer worden afgerond.
Wij zullen bij de vermogensbeheerder een drietal beleggingsfondsen introduceren (Defensief, neutraal en offensief) die gebruik maken van de strategieën van Trading Strategie.
De fondsen krijgen een ISIN-code waardoor iedereen heel gemakkelijk kan inschrijven of aankopen via eigen bank. Op die manier kunnen we een vrijwel onbeperkt aantal particuliere cliënten bedienen en na drie jaar aan tafel met institutionele partijen zoals pensioenfondsen en verzekeraars.

Het gehele team bestaat tegenwoordig uit 15 personen en een fors aantal freelance specialisten.
Daarnaast laten alle deelnemingen zich bijstaan door vooraanstaande advocaten en accountants om zodoende een perfecte organisatie op te zetten. Dit is de basis voor een bedrijf dat klaar moet zijn voor een enorme groei.

Beursnotering
Wij krijgen vragen over de notering. Dit blijkt een belangrijke ontwikkeling voor een aantal van u.
Momenteel is de registeraccountant bezig met het samenstellen en controleren van de jaarstukken.
De aanvraag bij Nxchange (https://www.nxchange.com/nl) is in gang gezet. Ook hier wederom veel juridische processen en moeten er veel documenten worden aangeleverd en beoordeeld.
Zodra dit rond is ontvangt u als certificaathouder de uitnodiging om een rekening te openen bij Nxchange. Uw stukken worden in uw rekening geplaatst en u kunt deze verhandelen. Tevens kan er op dat moment ook eenvoudig dividend uitgekeerd worden.
Zoals u vast al begrepen heeft doen wij ons uiterste best om alle vereiste documenten zo snel als mogelijk aan te leveren maar zijn wij dus ook afhankelijk van derden. Het blijft daardoor lastig aan te geven wanneer de notering gerealiseerd wordt. Wij verwachten echter dat het rond 1 juni wel in orde moet zijn.
Ook hierin is het weer van belang dat het gehele proces op een correcte manier verloopt. Dat is veel belangrijker dan een paar maanden eerder een notering waarna wellicht blijkt dat niet alles in orde is. Geduld tonen en hard doorwerken is ook hier weer een schone zaak.

Wij hopen dat u de uitbreidingen waardeert en net als wij ziet dat we op een gezonde manier in de komende jaren een forse waarde creëren in Trading Strategie.
In 2023 zal Trading Strategie BV hierdoor uitgroeien tot mogelijk de grootste (copy)trader en informatieleverancier van Nederland. Dit wordt uitgebreid met eigen vermogensbeheer, eigen beleggingsfonds en bovendien een eigen FinTech broker met Europese ambities.
Nadat de jaarstukken over het afgelopen boekjaar zijn gecontroleerd en vastgesteld kunnen wij u informeren over de datum van dividenduitkering. Wij verwachten dit medio dit jaar. Van belang is dat uw dividend loopt vanaf het moment dat uw de investering heeft gedaan.

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?