Update 19 mei 2023

Geachte mevrouw, meneer,

Hiermee informeren wij u als certificaathouder van Trading Strategie BV over de voortgang van de vele ontwikkelingen binnen de firma.
In de afgelopen zes weken hebben we gelukkig weer stappen kunnen zetten naar onze doelstellingen. Om onze doelstellingen te kunnen bereiken zitten we al enige tijd in een fase waarin we heel veel te maken hebben met lange juridische – en administratieve processen. De stappen worden gezet maar dit soort zaken duren vaak langer dan gewenst en gehoopt. Er wordt hard aan gewerkt want zodra de vergunningen, toelatingen etc zijn verleend kunnen we volle kracht vooruit met de exponentiële groei van de firma.

Op 11 mei is de bijeenkomst geweest bij het platform waar de stukken genoteerd zullen worden. Dit betreft Bondex. Deze instelling is gelieerd aan Nxchange en is gespecialiseerd in het onderhouden van een markt voor aandelen en certificaten van het Midden- en kleinbedrijf.
Alle documentatie die voor dit veelomvattende proces benodigd zijn en welke wij zelf moeten aanleveren, zijn inmiddels ter goedkeuring in het bezit van Bondex. Wij wachten alleen nog op de definitieve- en gecontroleerde jaarrekening van het eerste boekjaar. De Registeraccountant is naar het zich laat aanzien wel in de afrondende fase. Wij zijn dus nog even afhankelijk van Bondex en de accountant. Zodra we deze stap hebben doorlopen kunnen we snel schakelen.
U ontvangt dan direct een uitnodiging om een account aan te maken bij Bondex om uw certificaten daar te laten noteren. Zodra 95% van de certificaathouders dit hebben gedaan kan Bondex overgaan tot notering en het onderhouden van de markt.

Zodra de jaarstukken zijn goedgekeurd en de stukken staan genoteerd kunnen we overgaan tot dividend. Het dividend loopt vanaf de dag van investeren. De verdeling en uitkering verloopt via Bondex. Wij verwachten deze zomer dit gehele proces te hebben afgerond.

De notering en het dividend zijn belangrijk maar als ondernemer en als investeerder mogen wij een nog groter belang hechten aan de groei van de onderneming. Zoals vanaf het begin gemeld zullen wij naast de autonome groei vooral waarde creëren door overnames van partijen waarmee we in de toekomst kunnen uitgroeien tot een grote- en gezonde financiële instelling.

Een belangrijke schakel hierin is het belang in Yelza BV. Deze partij zit ver in het vergunningsproces voor het starten van een broker en haar eigen vermogensbeheerder met alle vergunningen.
Yelza is momenteel nog niet live maar gezien de voortgang van het proces verwachten wij dat de broker en de vermogensbeheerder in drie tot zes maanden volledig operationeel zal zijn.
Trading Strategie BV zal zodra de vergunning is verleend aan Yelza, een belang nemen van 42% in Yelza.

Op deze manier hebben we met ons eigen bedrijf Trading Strategie BV en het meerderheidsbelang in Public Trading Online BV een heel groot marktaandeel in de copytrading in Nederland en België en een enorme database van cliënten en potentiële cliënten.
Met de significante deelname in Yelza kunnen wij echt internationaal doorgroeien. Yelza heeft op dat moment in de groep zowel de broker als de vermogensbeheerder met alle vergunningen en beleggingsfondsen.
Middels dit kanaal kunnen wij internationaal onze gereguleerde diensten aanbieden en is de markt die we kunnen bedienen vrijwel onbeperkt schaalbaar. Zowel particulier als institutioneel kunnen we brokerage en (fondsen)beheer aanbieden.

Tot die tijd heeft voor Trading Strategie de prioriteit dat de notering gerealiseerd wordt. De komende maanden zijn hierin belangrijk. Vervolgens zullen de deelnemingen in de loop van het derde kwartaal ook definitief gaan worden en kunnen we ons opmaken voor de grote internationale stap vooruit.

Wij houden u op de hoogte.
Voor dit moment vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Edgar de Haas
bestuurder

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een e-mailbericht met instructies hoe je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.