Update 15 september 2023

Geachte mevrouw, meneer,

De zomer is voorbij en hopelijk is iedereen weer vol aan het werk. Wij hebben zelf flink doorgewerkt maar hebben toch wel te maken met een lagere productie bij diverse instanties tijdens de zomerperiode. We willen u toch graag blijven informeren over de voortgang want de tijd tikt door.

Zoals gemeld in de vorige update is de prioriteit naar de certificaathouders de notering van de certificaten aan de Bondex en het uitkeren van het dividend.

Bondex

Alle vereiste documentatie is reeds in mei aangeleverd en wij wachten nog altijd op goedkeuring van de compliance-afdeling van Bondex.

Bondex heeft aangegeven dat de notering van onze dochtermaatschappij Public Trading Online BV (PTO) voorrang heeft aangezien zij eerder het proces hebben opgestart. Inmiddels is de notering van PTO live. De afronding van de grote groep certificaathouders die daar een rekening moeten openen loopt het nog tegen vertraging op en dat moet eerst opgelost worden. Dit blijkt samen met de overgang van Bondex naar een nieuw systeem een langdurig proces te gaan worden. Het klantenserviceteam van PTO zet zich samen met Bondex in voor een zo spoedig mogelijke onboarding van alle certificaathouders.

Tot die tijd staan wij van Trading Strategie in de rij. Een ongewenste situatie aangezien wij niet van wachten houden en zeker niet in combinatie met de afhankelijkheid van instanties.
Inmiddels zijn wij bezig om alternatieve routes te onderzoeken om de vaart erin te kunnen houden. Daarover hieronder meer:

Dividend

De gebruikelijke- en eenvoudigste weg voor het uitkeren van dividend, is uitkeren zodra de certificaten zijn genoteerd. Op die manier kunnen de individuele betalingen vlot, correct en accuraat plaatsvinden en staat alles goed geadministreerd in de jaaropgave van Bondex.
Zoals gemeld lijkt dit lang te duren en hebben we een alternatief voor het uitkeren van het dividend.

Wij vinden het echter van groot belang dat wij onze certificaathouders duidelijkheid geven wanneer het dividend kan worden verwacht. Daarom gaan wij de volgende drie stappen zetten:

  1. De Registeraccountant moet Wettelijk de uitkeringstoets doen. Dit zal gebeuren op basis van de cijfers per 30 september 2023. Deze toets is altijd verplicht vanwege de verklaring van de jaarstukken, bestuurdersaansprakelijkheid en uiteraard om de financiële voortgang van de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen.
  2. Zodra de toets positief is doorstaan gaan wij zelf over tot het uitkeren van het dividend. We wachten dus niet meer op Bondex. Het voordeel is dat we dan vlot tot uitkeren kunnen overgaan. Het nadeel is dat er geen jaaropgaaf komt van een officiële financiële instelling en dat iedereen zich moet identificeren middels het overmaken van een cent vanaf een bankrekening met dezelfde tenaamstelling als die van de certificaathouder. (Afgeleide ID). Zodra dit gaat spelen nemen wij uiteraard contact op en ontvangt u instructies.
  3. Het uitkeren van het dividend in 2023

Los van bovenstaande stappen is het van belang om te blijven vermelden is dat de 5% dividend per jaar vanaf de eerste dag van investeren loopt en u dus geen dividend misloopt naarmate de tijd verstrijkt.

Groei van de onderneming

De notering en het dividend zijn belangrijk maar als ondernemer en als investeerder mogen wij een nog groter belang hechten aan de groei van de onderneming. Zoals vanaf het begin gemeld zullen wij vooral waarde creëren door overnames van partijen waarmee we in de toekomst kunnen uitgroeien tot een grote- en gezonde financiële instelling.

Teneinde de groei te versnellen en een stevig fundament te creëren voor Trading Strategie en haar certificaathouders hebben wij u eerder geïnformeerd over de overnames en activiteiten.

Vermogensbeheer

In eerdere berichten hebben wij aangegeven een akkoord te hebben bereikt met een vermogensbeheerder met AFM-vergunning voor een overname. Deze overname is gedaan middels onze deelneming in Yelza BV. Na het akkoord worden op dit moment alle juridische stappen gezet om de overname binnen het juiste wettelijk kader af te ronden.

Het betreft een zeer ervaren beheerder met een uitstekend beleggingsbeleid, dus niets staat ons in de weg om onze relaties kennis te laten maken. Zeker aangezien er een lage drempel is om deel te nemen en fantastische tools om het bereiken van je doelstelling in kaart te brengen.
Zodra alles in onze stijl is ingericht en alle juridische zaken zijn afgerond zullen wij met de vermogensbeheerder naar buiten treden.

Yelza – broker

Trading Strategie heeft een 42% middellijk belang in Yelza BV.
Yelza is ver in het proces om een broker op te richten. Alles is daar in orde maar het is nog wachten op de vergunning. De toezichthouder heeft aangegeven medio september met mogelijk de laatste vragen te komen. In het meest positieve scenario kunnen we dit jaar nog live gaan.

Al met al, zodra Yelza BV haar vergunningen heeft voor brokerage en alles gereed is voor vermogensbeheer en de app live gaat zal de samenwerking met deze partij intensiever worden en kunnen we op een eenvoudigere manier als groep uitgroeien tot een grote internationale speler in de beleggingswereld.

Fusie-onderzoek

Trading Strategie BV heeft een meerderheidsbelang in Public Trading Online BV. Beide vennootschappen opereren als signaalservice en copytrader. Elk op hun eigen manier waardoor beide partijen aanvullend zijn op elkaar.

Wij laten momenteel onderzoeken of het voor alle betrokken investeerders zinvol is en juridisch mogelijk is om beide vennootschappen inclusief de STAK’s samen te voegen.
Voor de overzichtelijkheid en vooral voor de kosten is een fusie van beide partijen een logische stap. Mogelijk zal daarmee de notering van de certificaten ook sneller gerealiseerd kunnen worden.
Het belang van alle investeerders staat boven alles en moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Vandaar dat we samen met experts onderzoek doen naar de beste mogelijkheid.

Voor dit moment vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij houden u scherp op de hoogte omtrent de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Edgar de Haas
bestuurder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?