Update 1 februari 2023

Geachte mevrouw, meneer,

Mede dankzij u zijn wij in staat om in de komende jaren Trading Strategie uit te bouwen tot een internationale speler met zowel advies, brokerage als vermogensbeheeractiviteiten. Hier bent u onderdeel van.

Na de vorige update van 9 december 2022 zijn er in de afgelopen zeven weken alweer flinke vorderingen gemaakt in het creëren van waarde voor de firma. Dit doen wij middels overnames en samenwerkingen met strategische partners.

Na de overname in 2022 van een groot cliëntenbestand en een enorme marketing database, kunnen wij u op dit moment melden dat wij een meerderheidsbelang hebben genomen in onze branchegenoot Public Trading Online B.V. (PTO). PTO is bekend met de merken BeursPro en Optietips.
Dit betekent een ruime verdubbeling van het aantal cliënten. Oprichter John Beijer zal de bestuurstaken overdragen aan ondergetekende en zal zelf aanblijven als adviseur. Dit op mijn verzoek.

Daarnaast zijn wij rond met de eigenaars van een Nederlandse AFM geregistreerde vermogensbeheerder om het proces in te gaan bij de toezichthouder om tot volledige overname van de firma en de activiteiten te komen. Dit proces zal naar verwachting circa zes maanden in beslag nemen. Op het moment van goedkeuring zullen wij de activiteiten van Trading Strategie uitbreiden met exclusief vermogensbeheer en een eigen beleggingsfonds.

Als derde mogen wij u ook melden dat Trading Strategie middels de overname van PTO de optie heeft om een significant belang te kunnen nemen in de nieuwe broker Yelza.
Deze nieuwe FinTech broker verwacht voor de zomer de vergunningen te verkrijgen om binnen de EU operationeel te zijn en de beleggers sterke tradingtools kan aanbieden die bruikbaar zijn op de 150 markten waar Yelza actief zal zijn.
Er wordt al een zeer uitgebreide- en gebruikersvriendelijke app ontwikkeld door Yelza waarmee zij heel eenvoudig heel veel cliënten kunnen bedienen en de beste trading tools kunnen aanbieden. De verwachting is dat Yelza in het najaar live gaat.

Momenteel doet Yelza een aandelenemissie van € 5 miljoen. Hiermee gaan zij de productontwikkeling en de uitgebreide marketing financieren in de komende jaren. Er is veel belangstelling om deel te kunnen nemen in een nieuwe broker want meer dan de helft is reeds geplaatst. Wij hebben de optie om een flink belang te nemen in Yelza zodra de vergunning is verleend en de emissie is afgerond.
Graag maken wij u erop attent dat het wellicht een interessante propositie voor u is om in dit stadium een deelname te doen in de nieuwe broker. Het is geen advies maar wij willen u de mogelijkheid niet onthouden.

Yelza heeft de bekende beursanalist Han Vermeulen aan zich weten te verbinden. De heer Vermeulen was afgelopen zondag weer te gast bij Business Class om de beurs te bespreken en informatie te geven over Yelza. Voor uw informatie treft u het interview onder deze link:
https://www.business-class.nl/uitzendingen/2022-2023/21/yelza

Wij hopen dat u de uitbreidingen waardeert en net als wij ziet dat we op een gezonde manier in de komende jaren een forse waarde creëren in Trading Strategie.

In 2023 zal Trading Strategie BV hierdoor uitgroeien tot mogelijk de grootste (copy)trader en informatieleverancier van Nederland. Dit wordt uitgebreid met eigen vermogensbeheer, eigen beleggingsfonds en bovendien een eigen FinTech broker met Europese ambities.
Tenslotte willen wij u graag melden dat de certificaten in de komende maanden verhandelbaar gaan worden. Dit proces is in gang gezet. U wordt hierover in februari en maart persoonlijk geïnformeerd. De planning is dat de notering in april gerealiseerd is.

Nadat de jaarstukken over het afgelopen boekjaar zijn gecontroleerd en vastgesteld kunnen wij u informeren over de datum van dividenduitkering. Wij verwachten dit medio dit jaar. Van belang is dat uw dividend loopt vanaf het moment dat uw de investering heeft gedaan.

Voor dit moment vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Edgar de Haas
bestuurder Trading Strategie BV

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?