Investeerdersblog 13 november 2023

Geachte mevrouw, meneer,

Voor u als investeerder in Trading Strategie is het van belang steeds geïnformeerd te blijven over de huidige situatie en de voortgang van de plannen. Een startup maakt in de eerste jaren veel ontwikkelingen door en dat is bij ons niet anders. Wij zullen u daarom ook steeds informeren zodra er nieuws is of een doorbraak is bereikt. Soms is de situatie zo dat er processen lopen die veel tijd vergen en dat er een paar maanden eigenlijk niets bijzonders te melden is.
Dit is nu aan de gang. De belangrijkste processen die nu lopen zijn de structuurvereenvoudiging middels samenvoeging, het verkrijgen van vergunningen, de eigendomstoestemming, de gezamenlijke beursnotering en de dividendtoekenning.

Aangezien het toch alweer acht weken geleden is dat u als investeerder de update heeft ontvangen willen wij u hierbij toch een update verschaffen. Mocht u nou in het vervolg eerder vragen hebben, laat het ons weten. Wij staan klaar en zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Trading Strategie heeft zoals toegezegd de nodige overnames gedaan om tot een grote officiële financiële instelling te kunnen uitgroeien. Zo zijn we eigenaar van Public Trading Online BV en middels deze vennootschap ook groot belanghebbende in Yelza BV en haar dochters de vermogensbeheerder en de broker. Daarnaast hebben alle vennootschappen een Stichting Administratiekantoor voor het houden van de certificaten.

Om volledig eigenaar te worden van een financiële instelling moeten er verklaringen van geen bezwaar worden afgegeven door de overheid.

De huidige structuur met meerdere vennootschappen en bij elke entiteit een Stichting Administratiekantoor, is juridisch complex. Om de eigendomstoestemming te kunnen verkrijgen in de huidige structuur is er aangegeven dat dit proces circa twee jaar zal duren en dat de kosten die daarmee samengaan navenant zullen zijn.

Wij willen overzicht en vooral vlot door kunnen werken. Vandaar dat een logische vereenvoudiging van de structuur wordt onderzocht en uitgewerkt. Onze advocaat, accountant en notaris zijn bezig om een juiste structuur en verhouding uit te werken en te toetsen. Ook Bondex is hierin betrokken vanwege de notering.
Wij verwachten binnen twee weken alles klaar te hebben en de daad bij het woord te kunnen voegen. Hierover wordt u uitgebreid ingelicht.

De nieuwe structuur moet uiteraard in het belang zijn van de investeerders; we creëren duidelijkheid, kostenreductie maar vooral een robuuste structuur om van daaruit de snelle en gezonde groei van ons bedrijf te realiseren.

Zodra de nieuwe structuur staat kunnen we in een keer alle andere zaken in een veel sneller traject afronden.

Het starten van een broker is een langdurig proces maar wij zien wel vorderingen. Na de vergunning komt dus nog het traject om de verklaring van geen bezwaar te verkrijgen door de toezichthouder. Dit vergt minimaal drie maanden. Hetzelfde geldt voor de volledige overname van de vermogensbeheerder.
Belangrijk is wel dat in die tussenliggende periode de activiteiten wel kunnen worden opgestart.

De notering en het dividend kan in de nieuwe structuur al na vier weken in orde zijn. Dus als alle instellingen en alle deelnemers goed meewerken dan is dat mogelijk al voor de Kerst in orde.

Zoals u kunt lezen lopen de ingezette processen allemaal nog en blijkt weer eens temeer dat dergelijke zaken gewoon de nodige tijd vergen. Voor ons allen is het van het grootste belang dat het bedrijf op een juiste manier wordt vormgegeven. Alleen dan kunnen we vlot verder bouwen aan de doelstelling om een succesvolle grote onderneming te worden.

Tevens willen wij u melden dat wij het team hebben uitgebreid met twee zeer ervaren managers die deel zullen uitmaken van het beleidsbepalende managementteam.
Felix Berkhout zal vanaf 1 december toetreden tot het bestuur en zich met name bezighouden met de brokeractiviteiten en de vermogensbeheerder. Felix heeft inmiddels meer dan twintig jaar bestuurlijke ervaring bij brokers en vermogensbeheerders.
Dick Otto is aangesteld als commercieel manager en zal verantwoordelijk zijn voor de commerciële uitrol van onze service in de EU. Dick Otto heeft 25 jaar ervaring in vermogensbeheer en als commercieel verantwoordelijke binnen grote internationale financiële instellingen.

Zoals u kunt lezen zijn wij met de firma aangekomen in de laatste fase van de startup cyclus.
Deze fase betreft het definitief structureren van de diverse entiteiten en de notering van de certificaten. De teams binnen de diverse afdelingen zijn definitief gevuld met de juiste mensen en de definitieve producten die we voeren binnen vermogensbeheer, brokerage en signaalservice-autotrading staan ook klaar voor de commerciële uitrol.

Juridische zaken kosten veel tijd maar u ziet dat wij ondertussen echt doorwerken aan de gezonde opbouw van ons mooie bedrijf.

Tenslotte willen wij u graag middels een tijdlijn een duidelijk inzicht geven op de te verwachte gebeurtenissen welke van belang zijn voor de investeerders. Let op; gezien de afhankelijkheid van derden zijn de momenten een verwachting.

december 2023:
Vergunning broker
Structuur vereenvoudigd

januari 2024:
Notering certificaten van alle vennootschappen
Toekenning dividend alle vennootschappen

februari 2024:
concept geconsolideerde jaarcijfers 2023 bekend
Vergadering van certificaathouders

Maart 2024:
Toekenning Verklaring van geen bezwaar broker en vermogensbeheerder
App live
Start grote media-marketingcampagne

De komende maanden wordt u steeds direct geïnformeerd zodra er een doorbraak is!

Met vriendelijke groet,

Edgar de Haas
bestuurder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?