Investeerders Update 27 december 2023

 

Tegen het einde van dit jaar willen wij u graag weer een update geven over de stand van zaken. Aangezien wij bezig zijn de gehele groep juridisch te herstructureren naar een eenduidig- en overzichtelijk geheel is deze update bestemd voor alle certificaathouders van zowel Trading Strategie BV, Public Trading Online BV en Yelza BV. (hierna te noemen “de vennootschappen”)
In een latere fase van dit proces zullen wij u in detail informeren welke voordelen de herstructurering voor u persoonlijk heeft, voor nu een bondige samenvatting en een update van de tijdlijn.

De vereenvoudiging van de structuur is een omvangrijk proces en maakt een cruciaal onderdeel uit bij het vormen van een stevig fundament voor alle toekomstige activiteiten. Wij laten ons hierin uiteraard bijstaan door experts van hoog niveau zodat wij allen verzekerd zijn van een correcte invulling.

U houdt tezamen met alle certificaathouders uw belang aan in een Stichting Administratiekantoor (STAK). Voor alle vennootschappen is een dergelijke STAK actief.

 

Waarom herstructureren?

Aanzienlijk snellere doorloop bij vergunningaanvraag toezichthouders en aanzienlijk lagere kosten bij vergunningaanvraag.

Hoe complexer de structuur van eigenaren van een broker of vermogensbeheerder, hoe langer de procedures en hoe meer kosten de toezichthouder in rekening brengt. Onze team van juristen dat gespecialiseerd is in effectenrecht schat dat de procedure bij de huidige structuur tot twee jaar kan duren en tot tien keer duurder kan uitpakken. Na herstructurering is de verwachting dat een dergelijk onderzoek 13 weken duurt.

Kostenbesparing

Na de herstructurering zal alleen al op het gebied van administratie en accountantskosten een enorme besparing worden bereikt. Voeg daarbij IT, personeels-en efficiëntie voordelen en de vennootschappen zullen al snel financiële voordelen bereiken.

 

Langs welke stappen wordt de herstructurering uitgevoerd?

 

Stap 1.

Samenvoegen van de drie STAK’s tot een Stichting Administratiekantoor voor alle investeerders, inclusief de oprichters. Deze STAK beheert de certificaten van aandelen in één Holdingmaatschappij. Deze Holding heeft de notering aan de Bondex. Alle stukken worden opnieuw genoteerd tegen een gelijke koers. Deze prijs wordt momenteel bepaald door de waarderingsdeskundige. Alle certificaten krijgen daarmee uiteindelijk dezelfde prijs en de waarde van ieders pakket wordt gehandhaafd door het aantal stukken dat u ontvangt. Bijvoorbeeld: 100 stukken van € 5,- heeft dezelfde waarde als 500 stukken van € 1,-.

Onder de Holdingmaatschappij bestaan er twee werkmaatschappijen; de vergunninghoudende activiteiten (de broker/vermogensbeheerder) en het commerciële bedrijf

Stap 2.

De vennootschappen zullen een fusie aangaan. Zo worden Trading Strategie BV en Public Trading Online BV gefuseerd naar een Holding. Alle investeerders en de oprichters worden pro rato mede-eigenaar van deze Holding.

Yelza BV zal hoogstwaarschijnlijk ook een naamswijziging ondergaan en verder gaan als commercieel bedrijf ten gunste van de broker-vermogensbeheerder. Tevens zal Yelza BV actief zijn in het begeleiden van emissies voor externe bedrijven en het label Cryptostrategie voeren.

Wij verwachten dat de herstructurering van de organisatie en live gaan van de broker en het vermogensbeheer in maart 2024 helemaal is afgerond. Voor die tijd komt er een uitgebreide digitale investeerdersmeeting met het gehele managementteam en adviseurs.

Stap 3.

 

Het dividend wordt direct over de volledige lock-up periode van drie jaar toegewezen in aandelen.

De investeerders in Public Trading Online BV hebben al een dividenduitkering ontvangen tot en met 2022, dus voor deze certificaathouders is het nog voor twee jaar.

Het dividend wordt uitgekeerd in aandelen van de Holding en komen uit het belang van de oprichters. Hierdoor vindt er geen verwatering plaats voor u.
Bovendien zal er direct een bonusdividend worden toegekend in aandelen. De hoogte is afhankelijk van de bedrijfswaardering van het geheel. Op dit moment is de waardeerder bezig met het beoordelen en waarderen van de entiteiten en het geheel. Wij verwachten rond de jaarwisseling het rapport. Er wordt voor het toekennen van het bonusdividend geen nieuwe certificaten uitgegeven. Het belang van de oprichters zal afnemen ten gunste van de externe investeerders. Op deze manier geven wij blijk van waardering aan u als investeerder.

Tijdslijn

Graag presenteren wij u een tijdlijn waarin de verwachte voortgang schematisch wordt weergegeven.

Januari 2024:
Herstructurering wordt uitgevoerd. Waarderingsrapport gereed. Vaststelling dividend.

Februari 2024:
Vergunning broker en vermogensbeheerder. Aansluiten op depotbanken. We hebben uiteraard niet stilgezeten en alle processen, systemen en teams staan klaar om te starten.

Maart-juni 2024:
Broker live
Herstructurering afgerond.
Notering Bondex
App live
Geconsolideerde jaarstukken.
Investeerdersbijeenkomst.

Eigen copytrade platform gereed.
Start marketingcampagne social media en TV

 

Juli-december 2024:
Start voorbereiding internationale expansie in 20 landen EU

 

Zoals u kunt zien werken wij stevig door aan een sterk bedrijf dat op korte termijn de opstartfase verlaat. Dit gebeurt door de definitieve juridische structuur zo vorm te geveb dat we vlot door kunnen groeien naar ons doel. Een succesvolle financiële instelling met een bereik over de Europese unie.

Alle certificaten van aandelen worden genoteerd aan de Bondex en het dividend wordt direct over de volledige drie jaar toegekend. Het managementteam en team van adviseurs is compleet en klaar om de volgende fase van ons bedrijf tot een succes te maken.

In de komende maanden zal de voortgang in kortere stappen gaan. Wij zullen u steeds blijven informeren zodra er weer een doorbraak is.

Voor dit moment wensen wij u een fijne jaarwisseling.


Edgar de Haas

Bestuurder

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?