Europa volgt altijd de VS

Europa volgt altijd de VS

In een eerder blog meldden wij al de enorme stijging van de inflatie in de Verenigde Staten.
In de Eurozone was de sfeer anders en werd er gerept van een tijdelijke inflatie.

Maar niets is minder waar; De inflatie in de eurozone is in januari harder gestegen dan economen hadden verwacht. Met een gemiddelde prijsstijging van ruim 5% op jaarbasis in de eurozone, komt de koopkracht steeds meer onder druk te staan.

De voorlopige cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat wijzen op een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand. In december bereikte de inflatie in de eurozone ook al een recordhoogte.

Dat de inflatie nog hoger uitvalt dan in de laatste maand van 2021 is een tegenvaller te noemen. Economen gepeild door Bloomberg rekenden in doorsnee op 4,4 procent inflatie.

In Nederland was de inflatie overigens veel hoger dan het gemiddelde, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder op woensdag. Hier gingen de prijzen gemiddeld 7,6 procent omhoog, tegenover 6,4 procent in december.

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) neemt de druk nu toe. De inflatie is veel hoger dan de doelstelling van rond de 2 procent, maar beleidsmakers van de centrale bank voor de eurozone zeiden eerder nog dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard is.

Vandaag (donderdag) komt het bestuur van de ECB bijeen om over het rentebeleid te vergaderen. Daarbij is de verwachting dat er meer discussie zal ontstaan over het huidige beleid. De ECB houdt rentes kunstmatig laag, maar dat begint de koopkracht van werknemers en spaarders steeds harder te raken.

Daarbij is er ook een politieke tegenstelling tussen landen in de eurozone met een relatief hoge staatsschuld, zoals Italiƫ en Frankrijk en Noordelijke landen zoals Nederland en Duitsland. De eerstgenoemde groep is meer beducht dat stijgende rentes leiden tot hogere financieringslasten voor de staatsschuld. In Duitsland is daarentegen de vrees voor uit de hand lopende inflatie een steeds grotere bron van zorg.

Wees voorbereid!

Een eerdere of grotere rentestijging in de Eurozone zal de aandelenmarkten doen kelderen.
De verwachting is dat de ECB de rente nog wel even ongemoeid laat. De kans is dus groter dat het vandaag gaat tegenvallen.

Wij houden posities in aandelen heel bescheiden en wachten even af.

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?