En dan nu de loonprijsspiraal

De loonprijsspiraal

U heeft er vast weleens van gehoord of in een verleden op school bij het vak economie over gelezen.
Jaren is het begrip niet relevant geweest vanwege de lage inflatie maar doemt nu weer op in de media. Het is een gevreesd economisch begrip.

Wat is een loonprijsspiraal?

Het is zoals altijd; actie is reactie. Oorzaak – gevolg. Zodra de prijzen voor de producenten stijgen wordt dit doorberekend in de verkoopprijs aan de consument. Gevolg is dat de consument minder kan kopen voor het inkomen dat het geniet. Deze prijsstijging heet inflatie.
Doordat men minder kan kopen (verlaging koopkracht) zal er bij de loononderhandelingen door de werknemers een hoger salaris worden geëist. Deze hogere loonkosten voor de producten moeten weer worden doorberekend in de uiteindelijke verkoopprijs van het product. En zo zijn we weer aan het begin van deze alinea.
De inflatie blijft op die manier oplopen. Om inflatie af te remmen zal de Centrale Bank de rente verhogen. Met alle gevolgen van dien..

Wat is er aan de hand dan?

In de VS zijn de consumentenprijzen met 7,1% gestegen in 2021. Dit is het hoogste percentage sinds dertig jaar en bovendien de snelste stijging van de inflatie sinds veertig jaar.

De inflatie wordt veroorzaakt door de stijgende energieprijzen, de verhitte woonmarkt, stijgende grondstofprijzen en leveringsproblemen vanuit China.
Daarnaast is er krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen extra stijgen.

Zolang de bedrijfswinsten niet significant toenemen zal de loonprijsspiraal zorgen voor een langer aanhoudende inflatie.

Wat kunnen we hiermee?

Als belegger en trader moet u rekening gaan houden met turbulentie. De bedrijfswinsten en macro-economische cijfers en events worden van een nog groter belang en zullen dus steeds voor flinke verschuivingen gaan zorgen op de financiële markten.

Speel hierop in door een deel van de portefeuille aan te wensen voor intraday trading. Hiermee speel je in op korte bewegingen en ben je altijd aan het eind van de dag neutraal.

Daarnaast is het van belang om het andere deel van uw aandelenportefeuille licht af te bouwen en in de bekende turbulente dips op te pakken. Er zullen weer dagen zijn dat er paniek uitbreekt in de aandelenmarkt.

Voor de lange periode zijn dat prima dagen om weer aandelen in te slaan.

Wilt u met ons daytraden? Wij zijn elke dag actief en u kunt eenvoudig met ons meedoen.

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?