Economie vs Aandelenkoersen (uit het lood)

De markt staat los van alles. Door de geschiedenis heen zijn er correlaties die je zou verwachten tussen de markt, het consumentenvertrouwen en de economie. Op dit moment, na een decennium van nulrentebeleid, enorme hoeveelheden liquiditeit en financiële steun, is de markt losgeraakt van de realiteit.

Dat hoeft u natuurlijk niet te verbazen, zoals we eerder in de geschiedenis hebben gezien. Of het nu 1929, 2000 of vandaag was, de fundamentele maatstaf voor de ontkoppeling van de markt en de uitbundigheid van beleggers waren immers waarderingen.

De meest voor de hand liggende is de Shiller CAPE-ratio die het dividend van de huidige prijzen met 10 jaar winsten neemt. Deze methode egaliseert de volatiliteit inkomsten die zich op jaarbasis kunnen voordoen. Met 40x de winst zijn de huidige waarderingen hoger op het hoogtepunt van dan markt in 1999.

Belangrijk is dat waarderingen slechts de wiskundige weergave zijn van de beleggerspsychologie. Op het hoogtepunt van elke belangrijke marktcyclus sloeg de uitbundigheid van de belegger op hol. Met name op het hoogtepunt van elke cyclus geloofden beleggers dat ‘deze keer anders was’, of dit nu het gevolg was van een nieuwe golf van technologie of monetaire interventies. Hoewel waarderingen de ‘hebzucht’ van beleggers weerspiegelen, geven andere maatstaven beter de discrepantie tussen de markt en de fundamentele realiteit weer.

Markt versus Economische groei

Een van de meest fundamentele breuken op dit moment is die tussen aandelen en de economie. Historisch gezien, wanneer aandelen zijn afgeweken van de onderliggende economie, is het uiteindelijke gevolg lagere aandelenkoersen.

In de loop van de tijd is er een nauw verband tussen de economie, de winst en de activaprijzen. De onderstaande grafiek vergelijkt bijvoorbeeld de drie van 1947 tot 2020.

Sinds 1947 is de winst per aandeel met 6,32% gegroeid, terwijl de economie jaarlijks met 6,30% is gegroeid. Die nauwe relatie in groeipercentages is logisch gezien de belangrijke rol die consumentenbestedingen spelen in de BBP-vergelijking.

Hoewel aandelenkoersen kunnen afwijken van de onmiddellijke activiteit, vindt er uiteindelijk een terugkeer naar de werkelijke economische groei plaats. Dat komt omdat bedrijfswinsten het gevolg zijn van consumptieve bestedingen, bedrijfsinvesteringen, import en export.

Aandelen versus De economie, wat is juist?

De loskoppeling van de markt van de onderliggende economische activiteit is te wijten aan psychologie. Dat is met name het geval in de afgelopen tien jaar, aangezien opeenvolgende rondes van monetaire interventies investeerders deed geloven dat ‘deze keer anders is’.

Helaas is dat nooit zo.

Hoewel niet zo nauwkeurig, blijft er een correlatie bestaan ​​tussen de economische activiteit en de stijging en daling van de aandelenkoersen. In 2000 en opnieuw in 2008 krompen de bedrijfswinsten bijvoorbeeld met respectievelijk 54% en 88%, terwijl de economische groei minder afnam. Dat was ondanks de roep om een ​​nooit eindigende winstgroei en vóór beide eerdere krimp.

Omdat de winsten tegenvielen, werden de aandelenkoersen met bijna 50% aangepast om de waarderingen opnieuw af te stemmen op de zwakker dan verwachte huidige winsten en een tragere toekomstige winstgroei. Dus hoewel de aandelenmarkt opnieuw los staat van de realiteit, suggereert het kijken naar eerdere winstdalingen dat dit niet lang het geval zal zijn.

De relatie wordt duidelijker als we kijken naar de jaarlijkse verandering in aandelenkoersen ten opzichte van de jaarlijkse verandering van het BBP.

Nogmaals, aangezien aandelenkoersen worden bepaald door de ‘psychologie’ van marktdeelnemers, kunnen er perioden zijn waarin markten zich losmaken van de fundamentals. Het belangrijkste voor beleggers is echter dat fundamentals nooit een “inhaalslag” maken op de aandelenkoersen. Markt versus winst. Het zijn niet alleen de economische gegevens die een historische correlatie hebben met markten. Inkomsten en winsten correleren ook op lange termijn met markten vanwege hun afhankelijkheid van de economische groei. Inkomsten kunnen simpelweg niet los van de economie leven.

Het zou het beste zijn als u het feit dat markten kunnen afwijken van langetermijnwinsten, niet negeert. Historisch gezien werken dergelijke afwijkingen niet goed voor de al te “bullish” beleggers.

De correlatie is duidelijker wanneer we kijken naar de markt versus de verhouding tussen bedrijfswinsten en bbp.

Waarom winst? Omdat ‘winst’ voor belastingdoeleinden aan de IRS wordt gerapporteerd en veel minder onderhevig is aan manipulatie dan ‘inkomsten’.

We kunnen hetzelfde overschot zien bij het vergelijken van cumulatieve prijsgroei met GAAP-winstgroei.

Met correlaties van 90% zou de relatie tussen economische groei, inkomsten en bedrijfswinsten duidelijk moeten zijn. Daarom zou de uiteindelijke terugkeer in beide series ook niet moeten gebeuren.

Omkeringen gebeuren snel

De loskoppeling van de aandelenmarkt van de onderliggende winstgevendheid garandeert slechte toekomstige resultaten voor beleggers. Maar, zoals altijd het geval is geweest, kunnen de markten zeker “langer irrationeel blijven dan de logica zou voorspellen”.

Dergelijke detachementen duren echter nooit voor onbepaalde tijd.

“Winstmarges zijn waarschijnlijk de meest hoofd terugkerende reeks in de financiële wereld, en als winstmarges niet terugkerend zijn, is er iets goed misgegaan met het kapitalisme. Als hoge winsten geen concurrentie aantrekken, is er iets mis met het systeem en functioneert het niet goed.” – Jeremy Grantham

De komende maanden kan er van alles mis gaan. Dat is met name het geval bij stijgende aandelen tegen een verzwakkende economie, verminderde wereldwijde liquiditeit en stijgende inflatie.

Terwijl beleggers vasthouden aan de “hoop” dat de Fed alles onder controle heeft, is er een meer dan redelijke kans dat ze dat niet doen. Hoe dan ook, er is één waarheid over aandelen en de economie. “Aandelen zijn NIET de economie. Maar de economie is een weerspiegeling van precies datgene dat hogere activaprijzen ondersteunt: bedrijfswinsten.”

Markt versus Vertrouwen

De onderstaande grafiek is onze Consumer Confidence Composite-index, een gemiddelde van de maatregelen van de University of Michigan en de Conference Board. Nogmaals, er is een behoorlijke correlatie tussen vertrouwen en de markten, en de huidige daling suggereert zwakte die de markt momenteel sterk verdisconteerd.

De media wijzen de daling snel af.

“Eerder deze week merkten we op dat de feitelijke bestedingsgegevens van consumenten het gebrek aan vertrouwen dat deze onderzoeksrapporten suggereren, en dienen als een herinnering dat een ongelijkmatig herstel niet betekent dat het wordt voorkomen.

‘In onze eigen data zien we een bescheiden verzwakking, vooral in de dienstensector. Maar het begint zich tot op zekere hoogte te stabiliseren. Het voelt alsof we het tot op de bodem hebben uitgezocht.’ – Joe Song, Bank of America Global Research Song voegde eraan toe dat ‘hoewel deze economische gegevens beginnen te vertragen, ze nog steeds ver boven het niveau liggen dat we aan het begin van het jaar zagen.’”

Die opvatting is erg kortzichtig. Ten eerste, hoewel het erop lijkt dat consumenten nog steeds geld uitgeven, blijft dit een functie van de overblijfselen van eerdere liquiditeitsstromen. Die liquiditeit raakt echter op, getuige de forse stijging van het consumentenkrediet. Ten tweede worden veel van de huidige economische gegevens op jaarbasis gemeten. Die vergelijkingen staan ​​op het punt extreem moeilijk te worden nu de Q2-2020-gegevens uit de vergelijking worden verwijderd.

Terugkeer naar het gemiddelde is problematisch

De buitensporige groei van de markt weerspiegelt met name herhaalde interventies op de financiële markten door de Fed. Die interventies maakten de groei van financiële activa los van hun langetermijncorrelatie met de bbp-groei, waar, zoals gezegd, de bedrijfsinkomsten vandaan komen. Dit kan expliciet worden aangetoond door de voor inflatie gecorrigeerde verhouding tussen marktkapitalisatie en bbp.

Historisch gezien vond er uiteindelijk een omslag plaats toen de S&P 500 zich afscheidde van de economische groei. Momenteel blijven analisten verwachten dat de winst de economie in 2022 zal ontgroeien. De fout in de analyse is echter de veronderstelling dat de winstgroei de huidige trend zal voortzetten. Zoals eerder besproken, vertraagt ​​​​de economische groei echter en vergelijkingen op jaarbasis zullen volgend jaar buitengewoon moeilijker worden.

“De onderstaande grafiek is de Economic Output Composite Index. De index omvat de CFNAI, Chicago PMI, ISM Composite, de Fed-enquêtes, Markit Economic Index, Markit PMI, NFIB, TIPP Confidence en de LEI. Met andere woorden, deze indicator is de breedste indicator van de Amerikaanse economie die er is.

De index piekte net op het op één na hoogste niveau ooit. Gezien de cycliciteit van economische gegevens, suggereert dit een zwakkere cyclus op weg naar 2022. Belangrijk is de hoge correlatie tussen de index en de jaarlijkse verandering in de winst.“

Optimisme staat hoog in het vaandel. Dit weerspiegelt het beursgedrag van het afgelopen jaar in combinatie met recentere economische publicaties. Maar enige beteugeling van enthousiasme kan gerechtvaardigd zijn, gezien de geschiedenis van de aandelenmarkt die economische situaties herhaald.

De realiteit is dat de steun die het economische herstel heeft gestimuleerd, geen ondersteuning zal bieden voor een aanhoudende economische expansie. De ene is zelfvoorzienende organische groei door productieve activiteit, en de andere niet.

De kans op teleurstelling is groot. En dat geldt ook voor de kosten van ‘opzettelijk blind’ zijn voor de gevaren.

Met andere woorden wees op uw hoede!

Be smart in trading

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?