Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trading Strategie B.V. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Trading Strategie B.V. in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Het overnemen, verveelvoudigen en/of openbaar maken zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trading Strategie B.V. niet toegestaan.

Trading Strategie B.V. hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Trading Strategie B.V.  streeft ernaar om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist en/of niet actueel is. Trading Strategie B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in haar educatie materiaal en op de website.

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een e-mailbericht met instructies hoe je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.