Box 3 en de verkiezingen

Veel inwoners van ons land maken zich niet druk om de belasting over het vermogen. Men beschouwt het vaak als miljonairsbelasting.
Toch is er in ons welvarende land  een groep van circa 2,5 miljoen huishoudens die wel degelijk belasting moet gaan betalen over het vermogen. Het is namelijk niet alleen voor miljonairs van toepassing maar geldt al vanaf een netto vermogen van € 57.000,- per persoon.

Wij zullen u in dit artikel niet tot in detail vermoeien met de berekeningen van de belasting die betaald dient te worden maar voor dit jaar dient u uit te gaan van het volgende:
U betaalt 32% over een fictief rendement. Voor beleggingen gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement van 6,17% en over spaartegoeden 0,36%. Schulden kunt u verrekenen.

En met name het fictieve rendement zorgt bij veel mensen voor de nodige irritatie. Dit heeft uiteraard twee kanten want mocht het daadwerkelijke rendement over de beleggingen hoger zijn dan is men natuurlijk beter af met het fictieve rendement. Toch zal het voor veel mensen veel realistischer en eerlijker worden zodra de overheid rekening gaat houden met het daadwerkelijk behaalde rendement.

Wat willen de diverse politieke partijen met de berekening van Box 3 vermogen?

Geen partij geeft echt concrete tarieven en alle partijen willen het huidige stelsel veranderen naar een rechtvaardigere belasting.

  • PvdA/GroenLinks zet in op verhoging van het belastingtarief in Box 3. Voor mensen met meer dan een miljoen vermogen komt er een extra belasting. Met de opbrengst wil deze partij het belastingtarief op werken verlagen.
  • De VVD wil inzetten op belasting over het daadwerkelijke rendement en kleine spaarders gaan ontzien. Het nieuwe NSC van Pieter Omtzigt zit op dezelfde lijn.
  • De BBB heeft met betrekking tot de belasting een radicaal standpunt. Deze partij wil duidelijkheid en eenvoud creëren door alle inkomsten gezamenlijk te belasten en wil af van het boxenstelsel en de toeslagen.
  • D66 wil ook het daadwerkelijke rendement gaan belasten en een fors hoger tarief voor mensen die meer dan 2 miljoen vermogen hebben. De kleinere vermogens worden minder zwaar belast.
  • CDA en ChristenUnie zit op vrijwel dezelfde lijn. Hogere belasting voor grote vermogens en minder belasting voor de kleinere vermogens en het daadwerkelijke rendement als grondslag.
  • De SP gaat het verst door inkomen uit vermogen even zwaar te belasten als inkomen uit arbeid. Met de opbrengst wil de SP bezuinigingen van de afgelopen jaren terugdraaien.
  • De PVV kiest de linkerflank door het instellen van een extra belasting voor miljonairs.
  • Partij voor de Dieren wil een progressief stelsel gaan hanteren om zo de grote vermogens extra te belasten en de kleinere vermogens minder.

Het blijkt wel dat veel partijen het niet eens zijn met het belasten van kleinere vermogens en dat de grote vermogens (vanaf 2 miljoen) meer zullen moeten gaan bijdragen. Bovendien lijkt het erop dat het fictief vermogen in de nieuw te vormen coalitie zal vervallen en dat we straks belasting dienen te betalen over het daadwerkelijk behaalde rendement.

De NOS kwam onlangs met een overzicht van alle politieke partijen en het standpunt ten aanzien van belasting over vermogen:

Extra miljonairsbelasting: D66, GL/PvdA, PVV, CDA, SP, PVDD, CU, VOLT, Denk, Bij1, BBB

Meer belasting hogere inkomens: D66, GL/PvdA, PVV, SP, PvdD, CU, Denk, Bij1

Hogere belasting op vermogen >57.000: D66, SP, GL/PvdA, CU, VOLT, PvdD, PVV, Denk, Bij1

Een klassiek beeld; veel partijen op de linkerflank en het midden kiezen duidelijk voor hogere belastingen voor hogere inkomens en vermogenden. Over de opbrengsten hebben de diverse partijen wel een afzonderlijk doel. De meest kiezen voor het verlagen van de belasting op arbeid.

Dit artikel is louter informatief en geen aanbeveling.

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?